Arbejde i Danmark

Arbejdskultur

På en dansk arbejdsplads kan hierarkiet være mere fladt og usynligt, end du hidtil er vant til. Din nye leder har måske ikke sit eget kontor, men sidder blandt alle dine andre kollegaer. Alle ved hvem der har ansvaret, det er bare ikke ’vist’ af et separat lederkontor. Det betyder også, at der er et underforstået hierarki. Det er derfor vigtigt, at du spørger og finder ud af, hvem den nærmeste leder er samt den generelle indretning af hierarkiet i virksomheden, hvis du er i tvivl.

I Danmark er det meget almindeligt at arbejde i teams, og det forventes, at alle stiller op med ideer og inputs. Opgaverne vil tit blive udviklet i tæt samarbejde med dine kollegaer, og du kan frit bidrage og have indflydelse på processen. Samtidig forventes det ofte, at du løser dine egne individuelle opgaver, og du har ansvaret for at levere opgaverne til tiden.

Punktlighed er vigtigt i Danmark. det betyder, at det er vigtigere, at du overholder dine deadlines og møder til tiden til møder, end hvornår eller hvordan du udfører dit arbejde. På danske arbejdspladser forventes det generel at du viser en høj grad af selvstændighed, i planlægningen af dine opgaver og i nogen tilfælde også i planlægningen og styringen af din egen arbejdstid. Det betyder, at arbejdsgiveren stoler på, at du planlægger din arbejdstid til gavn for både virksomheden og din balance mellem arbejde og privatliv. Formålet med dette er, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen.

Det forventes også i en vis grad, at du viser initiativ, når du støder på problemer i dit arbejdsliv. Det kan fx være, hvis du ikke har ressourcer til at udføre opgaven inden for den aftalte tid.

Du vil opleve at den danske arbejdspladskultur generelt er karakteriseret ved at være ret uformel. Der er ofte ingen dresscode og folk taler uformelt med hinanden. Når du fx skal præsentere dig selv, kan du bruge dit fulde navn, hvis du vil.  Efter den første introduktion er det standard for alle at bruge dit fornavn, samt at du bruger deres fornavn. Det gælder også for direktøren, lederen og andre ansvarlige.

På hjemmesiden workindenmark.dk kan du gratis tage et e-læringskursus om dansk arbejdskultur. Her kan du få en introduktion og forståelse af dansk arbejdspladskultur og få viden om, hvordan du håndterer situationer, som måske er uvante for dig.

Se mere her.

Hvor lang er en arbejdsuge?

Et fuldtidsarbejde er i Danmark typisk på 37 timer om ugen, men nogle arbejder mere, og andre mindre. Især vælger både mor og far i mange børnefamilier at bruge en stor del af deres fritid sammen med familien.

Hvor mange ugers ferie har man ret til?

Du har ifølge loven ret til mindst 5 ugers ferie om året. Derudover kan du have ret til en ekstra ferieuge, afhængigt af hvor du arbejder.

Køn på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd arbejder sammen på de fleste arbejdspladser i Danmark. Der er også både kvindelige og mandlige ledere.

Der er også arbejdspladser og fag, der er domineret af enten mænd og kvinder. Begge køn har dog mulighed for at tage et hvilket som helst job eller en hvilken som helst uddannelse.

I Danmark siger loven, at der skal være lige løn for lige arbejde. Det betyder, at mænd og kvinder skal have den samme løn, hvis de udfører den samme type arbejde, eller hvis arbejdet har sammen værdi.

Barsel/forældreorlov

I Danmark har man forsøgt at indrette et system, der giver mulighed for, at både kvinder og mænd kan have et arbejde og have et familieliv.

Når et barn bliver født, har moren og faren ret til at holde i alt 52 ugers orlov, hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe deres barn, samtidig med at de modtager løn eller barselsdagpenge. Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller dagpenge hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge, kontanthjælp eller lignende ydelser. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan man altså ikke modtage dagpenge.

Jobs til ukrainere

Som noget særligt, kan du, med ukrainsk baggrund allerede arbejde i Danmark inden, at du har fået opholdstilladelse. Hvis du har et arbejde inden at du får din opholdstilladelse, er det vigtigt at du kontakter Udlændingestyrelsen og sender dem din ansættelseskontrakt så de kan tage hensyn til, hvilken kommune du skal bo i.

Hvis du ønsker at søge arbejde i Danmark på baggrund af din uddannelse som ikke EU-statsborger, kan du få den vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vurderingen kan du bruge til at dokumentere dine kvalifikationer over for en arbejdsgiver.

Du kan læse mere i guiden til vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser her.

I Danmark er der mange måder at finde arbejde på. Mange får bl.a. arbejde gennem jobannoncer men også gennem deres netværk.

Der er lavet målrettede jobportaler til dig som kommer fra Ukraine på dit modersmål. Læs mere her og her.

Der er også mange andre steder du kan finde informationer om jobsøgning i Danmark. På hjemmesiden workindenmark.dk kan du på engelsk finde mange gode råd til, hvordan du bl.a. kommer godt i gang med jobsøgning. Du kan også læse om dansk arbejdskultur, om dine vilkår på det danske arbejdsmarked og meget mere. Læs mere her.

Sygedagpenge

Du kan få sygedagpenge, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade. Det kræver som udgangspunkt, at du bor i Danmark og derudover er der et beskæftigelseskrav du skal opfylde. Læs mere på Borger.dk her.

A-kasse og dagpenge – et socialt sikkerhedsnet

De fleste mennesker i Danmark som arbejder eller som kunne arbejde, hvis de kunne få et job, har et dobbeltstrenget sikkerhedsnet under sig. De er gennem deres arbejdsløshedskasse (A-kasse) sikret dagpenge i en periode på 2 år, hvis de bliver ledige. Er man ledig udover denne periode eller er man ikke medlem af en A-kasse, kan man få kontanthjælp. Både kontanthjælp og dagpenge gør, at man har mulighed for en indkomst hvis man mister sit job. Når man er arbejdsløs, er der forskellige krav man skal leve op til. Du skal bl.a. søge jobs, samt til samtaler hos både jobcenter og A-kasse – hvis du har sådan en. Du har som arbejdsløs pligt og ret til aktivering. Det kan være at man skal deltage i et kursus eller at man skal tage et midlertidigt job, som A-kassen eller jobcentret bestemmer.

Kontanthjælp

Hvis du har boet i Danmark i længere tid og har haft arbejde i en bestemt periode, kan du få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv. Det er forskelligt, hvor meget man kan få i kontanthjælp da det bl.a. afhænger af, om man er over eller under 30 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn.

Du kan læse mere om vilkår og satser for kontanthjælp på www.borger.dk

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Denne ydelse kan man få, hvis man har boet i Danmark i kortere tid. Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige, at du skal søge arbejde og være tilmeldt dit jobcenter.

Hvad er en A-kasse og hvad er en fagforening?

En A-kasse er en organisation, der mod betaling giver medlemmer økonomisk sikkerhed, hvis de mister deres job. Hvis man er medlem af en A-kasse, får man udbetalt dagpenge frem for kontanthjælp. Der er forskellige regler for, hvem der kan modtage dagpenge. Det kan du læse mere om på borger.dk.

En fagforening sørger for at skabe de bedste vilkår for de ansatte. En fagforening kan hjælpe dig, hvis du oplever problemer på din arbejdsplads. Eksempelvis kan de hjælpe dig, hvis du bliver fyret under din graviditet, ikke får udbetalt din løn eller får en arbejdsskade. På mange arbejdspladser vil der være en tillidsrepræsentant som kan hjælpe dig, hvis der opstår problemer mellem dig og arbejdsgiver. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, kan du gå direkte til din fagforening.

Praktiske forhold – hvor henvender du dig, når du ønsker at få mere information om arbejdsforhold, rettigheder og ydelser

Hvis du ønsker mere information om arbejdsforhold, rettigheder og ydelser som nyankommen flygtning eller familiesammenført i Danmark kan du henvende dig til din kommune. Kommunen skal bl.a. tilbyde dig som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram beskæftigelsesrettede tilbud og vejledning.

Vælg dit sprog / Choose your language