Familieliv i Danmark

Familieformer

Den mest almindelige familieform i Danmark er en familie, hvor en mand og en kvinde bor sammen med eller uden børn. Men der er også mange andre familieformer i Danmark. Regnbuefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme køn er opadgående i Danmark. Familier kan derfor se ud på rigtig mange måder.

Hvornår får man børn og hvor mange

I Danmark er både kvinder og mænd omkring 30 år når de får deres første barn. Danskerne får i gennemsnit 1,7 børn.

Barselsorlov

I Danmark har man indrette et system, der giver mulighed for, at både kvinder og mænd kan have et arbejde og have et familieliv.

Når et barn bliver født, har mor og far ret til at holde 52 ugers orlov til sammen, hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe deres barn, samtidig med at de modtager løn eller barselsdagpenge.

Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller barselsdagpenge eller lignende ydelser, hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan man ikke modtage dagpenge.

De 52 uger fordeles sådan:

  1. Moren har ret til 4 ugers graviditetsorlov inden forventet fødsel
  2. Begge forældre har ret til 2 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen
  3. Begge forældre har ret til 13 ugers forældreorlov (kan overdrages til hinanden)
  4. Begge forældre har ret til 9 ugers forældreorlov

(gælder fra d. 2. august 2022)

Se hvad der gælder for dig her.

LGBT+ personers rettigheder i Danmark

To mænd eller to kvinder kan blive gift i Danmark, både i kirke og på rådhuset. Og de kan adoptere børn. LGBT+ personer har de samme rettigheder og pligter som alle andre borgere i samfundet. I Danmark skal man respektere andres seksualitet og alle skal have lov til at være dem, de er. Det vil sige at alle har ret til at bestemme over deres liv, deres krop og deres seksualitet.

Hos LGBT Asylum kan LGBT+ personer med flugtbaggrund blive rådgivet om deres rettigheder, ligesom at der afholdes aktiviteter og tilbydes sociale fællesskaber. Læs mere her.

Familieydelser

I Danmark får de fleste børnefamilier børne- og ungeydelse. Ydelsen er en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Det er et økonomisk tilskud, som du får udbetalt af staten for hver af dine børn, indtil at de fylder 18 år. Børnefamilier med særlige behov, kan desuden få udbetalt børnetilskud, der er et ekstra økonomisk tilskud.

For at få familieydelser skal du opfylde en række betingelser, når du er ny i Danmark.

For nye borgere i Danmark er der et optjeningsprincip på retten til børne- og ungeydelse og børnetilskud. For at modtage den fulde ydelse skal du sammenlagt havet boet eller arbejdet i Danmark i 6 år inden for de seneste 10 år. Indtil da, vil du gradvist optjene retten til børne- ungeydelsen.

Midlertidigt børnetilskud

Er man forældre med børn i alderen 0-15 år, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og/eller har fået nedsat sin ydelse på grund af kontanthjælpsloftet, har man ret til et midlertidigt børnetilskud.

Din kommune kan give dig information om familieydelser og midlertidigt børnetilskud. Du kan også læs mere her og her.

Rådgivning til børnefamilier

Oplever man som forældre i Danmark behov for rådgivning omkring sit barn kan kommunen rådgive og hjælpe. Kommune kan også tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med fysiske eller psykiske vanskeligheder.

Mødrehjælpen og Børns Vilkår kan også hjælpe dig, som ønsker råd og vejledning i forhold til dit barn eller dit forældreskab. Læs her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language