Opholdsgrundlag

Særlov/asyl

De danske myndigheder har vedtaget en særlig lov som bliver kaldt ’særloven’. Den gælder kun for dig der er ukrainsk statsborger, eller dig der allerede havde flygtningestatus i Ukraine inden d. 1. februar 2022.

Det vil sige, at du som er flygtet fra Ukraine og som er ukrainsk statsborger eller har status som flygtning i Ukraine, kan søge om opholdstilladelse i Danmark på to måder.

En opholdstilladelse betyder, at man har lov til at bo i Danmark med alle de rettigheder, som hører med når man er bosat i Danmark.

De to måder du kan søge om opholdstilladelse på er:

1. Særlov
2. Asyl

Asyl, er den måde man hele tiden har kunnet bede om at få lov til at opholde sig i Danmark, hvis man er bange for at vende tilbage til sit hjemland. Det vil sige den mulighed som eksisterede før særloven og som gælder for alle som ønsker beskyttelse i Danmark.

Som noget særligt, er der andre vilkår, der gælder for dig, der har søgt om opholdstilladelse efter særloven og venter på svar.

Du har bl.a. ret til at arbejde i Danmark, når du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven men endnu venter på svar på din ansøgning. Du har også adgang til flere dele af sundhedsvæsnet end normalt.

På nyidanmark.dk kan du læse mere om de vilkår der gælder for dig der venter svar på din ansøgning her.

På nyidanmark.dk kan du også læse mere om opholdsregler og vilkår der gælder for dig. Her kan du også finde det ansøgningsskema (SL1) du skal bruge når du ansøger om ophold efter særloven. Læs mere her.

Har du spørgsmål vedrørende asyl eller særloven kan du bl.a. kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning. De kan kontaktes pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde.

Fremmøde: onsdag 10-13 i Borgergade 6, 1300 København K

Telefon: mandag-fredag kl. 9-15 på +45 3373 5000 *ukrainsk tolk tirsdag og fredag kl. 13-15

E-mail: advice@drc.ngo

Hvor i landet skal man bo?

Når man får opholdstilladelse i Danmark, bliver man visiteret til en kommune, hvor man skal bo. Det er Udlændingestyrelsen der bestemmer i hvilken kommune man skal bo og starte sit liv i Danmark.

Muligheder for at ønske kommune

Hvis du har nogle ønsker om, i hvilken kommune du gerne vil bo, er det vigtigt at du indgiver dine ønsker til Udlændingestyrelsen før de afgør din sag om ophold. Skriv i ansøgningsskemaet om opholdstilladelse, hvis du har særlige ønsker. Det kan fx være, at du har nærtstående familie, der bor i en bestemt kommune eller at du har fået et jobtilbud eller et arbejde i en bestemt kommune (vedlæg en ansættelseskontrakt til Udlændingestyrelsen). Der kan også være andre personlige forhold som kan være relevante at oplyse om.

Kommunernes opgaver efter integrationsloven

Når du har fået din opholdstilladelse, vil du få besked om, hvilken kommune du skal bo i. Det vil være din kommunen, der i høj grad vil have ansvar for mange dele af din nye tilværelse. Kommunen har bl.a. ansvaret for, at du får et midlertidigt sted at bo.

Det kan være meget forskellige fra kommune til kommune, hvilken type af bolig de stille til rådighed. Det vil også være kommunen der sørger for, at du får penge til at leve for og meget mere. Din kommune vil i samarbejde med dig udarbejde et program, det såkaldte selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet skal bl.a. hjælpe dig til at komme i arbejde hurtigst muligt. Programmet indeholder danskuddannelse, tilbud om bl.a. virksomhedspraktik og andre jobrettede tilbud. Programmet indeholder også en kontrakt mellem dig og kommunen. Den beskriver det indhold I har aftalt ang. job, uddannelse mv. på baggrund af din situation.

Adgang til sundhedsydelser

Det er din kommune der vil sørge for, at du får tilsendt dit sundhedskort og bliver tilknyttet din egen personlige læge. Sundhedskortet er din adgang til de gratis sundhedsydelser du har ret til og skal bruges hver gang du skal til læge, på skadestuen eller hospitalet. På dit sundhedskort står kontaktoplysningerne til din læge og dit cpr-nummer. Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til tolk ved samtale hos lægen, speciallæge eller hospital. Det er lægen der bestiller en tolk. Læs mere i sundhedsstyrelsens pjece ”Dig og din sundhed” – Ви і ваше здоров’я

Du kan også læse mere om det danske sundhedssystem her.

Helbredsmæssig vurdering

Din kommune kan også tilbyde dig en helbredsundersøgelse, hvis de vurderer at det er nødvendigt. En helbredsmæssig vurdering sker hos lægen. Lægen vil have en samtale med dig og undersøge dig for at afdække dit fysiske og psykiske helbred.

Danskundervisning

I forbindelse med dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram har du ret til op til fem år gratis danskuddannelse. Du har ret til op til 15 lektioner ugentlig danskundervisning.

Danskuddannelsen er delt op i tre og er modulopdelt med prøver.

Du kan læse mere om danskundervisning her.

Job i Danmark

Kommunen har fokus på at hjælpe dig til at komme hurtigst muligt i arbejde. Kommunen vil hjælpe dig med at afklarer, hvilke kompetencer du har og hvordan du bedst kan bruge dem i Danmark. Kommunen har samtidig fokus på opkvalificering og danskundervisning så du kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

Der er lavet en særlig Jobbank til dig som er Ukrainer i Danmark: JobguideUkraine.dk

Du kan læse mere om at arbejde i Danmark her.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Du kan søge kommune om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv. Når du modtager en ydelse fra kommunen, skal du være aktiv jobsøgende. Det vil bl.a. sige, at du skal deltage i møder, samtaler og aktiviteter, herunder sprogundervisning.

Daginstitution

Dig der er forældre med opholdstilladelse, har ret til samme tilbud som borgere i Danmark fx:

  • Dagtilbud for børn 0-3 år (vuggestue) og 3-6 år (børnehave)
  • Økonomisk fripladstilbud (helt eller delvist)

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig i forhold til økonomisk friplads.

Du kan læse mere om daginstitutioner i Danmark her.

Grundskole

I Danmark er der undervisningspligt i 10 år (fra ca. 6-16 år). Undervisningspligten gælder alle børn, der bor fast i Danmark eller opholder sig mindst seks måneder i Danmark. Det betyder at dine børn som er i skolealderen, er omfattet af undervisningspligten.

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål omkring skole.

Du kan også læse mere om skole i Danmark her.

Henvisningsmuligheder hvis man har brug for hjælp i forhold til ens nye hverdag i Danmark

I DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger kan du få gratis, uvildig juridisk rådgivning og vejledning om bl.a. de regler og vilkår der gælder for dig som er i kontakt med din kommune. Du kan læse mere om Frivilligrådgivningerne her.

Vælg dit sprog / Choose your language