Sundhedsvæsnet

Danmark har et omfattende offentligt sundhedssystem som tilbyder gratis konsultation og behandling ved en praktiserende læge, specialister, offentlige hospitaler og andre sundhedsydelser.

I Danmark har alle, der har akut behov for lægehjælp, ret til gratis behandling på et sygehus. Det gælder også borgere fra andre lande. Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet.

Som noget særligt, har du som har søgt om opholdstilladelse via særloven, ret til almindelig lægehjælp også mens du venter på din opholdstilladelse.

Når du får opholdstilladelse i Danmark, vil du modtage et sundhedskort fra kommunen og blive tildelt en læge. Sundhedskortet skal du bruge, hver gang du skal til lægen, på skadestue eller sygehus. På sundhedskortet står dit navn, cprnummer og kontaktoplysninger til din læge.

Din egen praktiserende læge

Din læge skal du bruge ved alle former for konsultationer og behandlinger, som ikke er akutte. Lægen kan du eksempelvis kontakte hvis du er syg, men tager sig også af meget andet end sygdomme fx vaccinationer og prævention. Lægen kan også hjælpe dig med at forebygge sygdomme, der fx skyldes overvægt, rygning og for lidt motion. Lægen vil nogle gange spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg.

Din egen læge er specialist i at forstå og behandle de mest almindelige sygdomme. Derfor kan han eller hun for det meste finde ud af, hvad du fejler og behandle dig. I nogle tilfælde vurderer lægen, at du skal til speciallæge eller på sygehus. Lægen skriver en henvisning, hvis du skal undersøges eller behandles hos en speciallæge eller på et sygehus.

Det vil ofte være din egen læge, som ordinerer din medicin og udskriver recepter. Det kan også være en speciallæge eller en læge på et sygehus. Recepten er dokumentet, du skal bruge på apoteket, når du skal hente din medicin. Den vil typisk være elektronisk og du skal derfor medbringe dit sundhedskort når du afhenter din medicin. Når recepten er brugt op, og din behandling med medicinen fortsætter, lukkes recepten på apoteket, og recepten skal fornyes hos din egen læge.

Du skal altid bestille tid, før du går til lægen. Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme til den aftalte tid. Du skal medbringe dit sundhedskort, når du skal til lægen.

Det er muligt at skifte læge, men det koster 215 kr. (2022) Du skifter som regel læge, hvis du flytter, og så er det gratis. På www.borger.dk kan du vælge læge.

Speciallæger

En speciallæge er specialist på et særligt område fx hudsygdomme, gynækologi eller psykiatri. Du skal undersøges af din egen læge, før du kan blive undersøgt og behandlet hos en speciallæge. Hvis din læge vurderer, at du skal behandles af en speciallæge, vil lægen skrive en henvisning til speciallægen.

Når du har fået en henvisning, skal du selv ringe og bestille tid hos speciallægen.

De eneste speciallæger, du ikke skal have henvisning til, er øjenlæge og øre- næse-halslæge.

Sygehuse

Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du får et brev i din e-boks, om hvor og hvornår du skal komme. Hvis du bliver akut syg, bliver du naturligvis indlagt med det samme.

Kan jeg få hjælp af en tolk, hvis jeg ikke kan tale dansk?

Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til en tolk, når du skal til samtale hos din læge, speciallæge eller på et sygehus. Det er din læge der bestiller en tolk. Du skal ikke selv betale for tolken. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der fra d. 1. juli 2018 indført gebyr for tolkebistand til patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.

Hvilket nummer skal jeg ringe til, hvis jeg har akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp: 112

Lægevagten (ved sygdom uden for lægens åbningstid)

  • Region Hovedstaden: 1813
  • Region Midtjylland: 70 11 31 31
  • Region Nordjylland: 70 15 03 00
  • Region Sjælland: 70 15 07 00
  • Region Syddanmark: 70 11 07 07

Du skal ringe til din egen læge, hvis du har brug for hjælp ved sygdom og mindre skader inden for din læges åbningstid. Din læges telefonnummer står på dit gule sundhedskort.

Er mine børn også dækket af min sundhedsforsikring?

Ja. Børn er dækket af den offentlige sundhedsforsikring sammen med deres mor eller far indtil de fylder 15 år. Herefter skal de forsikres individuelt, på samme måde som voksne over 18 år.

Børn og sundhed

De første fem år bliver børn tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. Barnet bliver målt og vejet, barnets syn og hørelse testes, og barnets trivsel tales igennem. Barnet får vaccinationer på de rigtige tidspunkter, hvilket skal sikre at barnet ikke får livstruende børnesygdomme.

Graviditet og fødsel

Gravide får tilbudt helbredsundersøgelser. Som gravid får du tildelt en jordemor. Både egen læge og jordemor vil igennem din graviditet hjælpe og tjekke, at alt er som det skal.

Du kan føde på hospital, hjemme eller på en privat klinik.

Sundhedsplejersken og mødregrupper

En sundhedsplejerske hjælper dig og dit barn – fra graviditet til fødsel og i skoletiden. Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken undersøger barnet, de rådgiver børn og forældre om barnets udvikling, helbred og trivsel.

Det er sundhedsplejersken, der opretter mødregrupper, som er en gruppe af kvinder, der har født samtidig. De mødes og taler om børn og forældreskab.

Covid-vaccination

Voksne som ikke er vaccineret mod Covid-19 kan gratis blive vaccineret. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret. I sundhedsstyrelsens pjece kan du læse hvorfor. Læs pjecen på ukrainsk her.  Du kan også få mere viden om Covid-19 på sundhedsstyrelsens hjemme side. Læs mere her.

Tandlæge

Det er gratis for børn og unge under 18 år at komme til tandlægen. Når dit barn er ca. et år indkaldes det automatisk til sit første besøg på tandklinikken. Herefter indkaldes dit barn efter behov.  Hvis dit barn går i skole, går dit barn som udgangspunkt til tandlæge på en klink på skolen eller en klinik i nærheden. Som forælder er du velkommen til at være med. Når dit barn går ud af skolen, vil det fortsat automatisk blive indkaldt til undersøgelse og behandling, indtil det fylder 18 år. Du kan altid henvende dig til kommunens børnetandlæger, hvis du har spørgsmål.

Voksne som er fyldt 18 år, har adgang til tandbehandling hos private tandlæger eller tandplejere. Du skal selv ringe og bestille tid hos tandlægen og skal i udgangspunktet selv betale regningen.

I visse tilfælde vil kommunen kunne hjælpe med tilskud til tandpleje. Kommunen kan bl.a. hjælpe dig der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.

Psykologhjælp og traumebehandling

Mange mennesker kan i løbet af deres liv opleve, at de har brug for rådgivning og støtte. Hvis man eksempelvis har oplevet krig og flugt vil det være helt normalt at reagere ved blandt andet øget stress, søvnbesvær, nedsat koncentration mv., og mange får hjælp gennem egen læge til at få det bedre. Lægen kan henvise til psykologhjælp, rehabilitering og behandling af traume.

Vær opmærksom på, at der kan være andre muligheder for psykologhjælp end traumerelateret behandling. Man kan blandt andet som ung mellem 18 og 24 år med psykologiske udfordringer få gratis psykologbehandling. Det er din egen læge der skal henvise dig. Det er også i særlige tilfælde muligt at søge din kommune om hjælp til psykologbehandling, hvis du ikke har mulighed for at betale selv. Det er kommunen der vurderer om behandlingen er nødvendig for dig. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for økonomisk hjælp til psykologhjælp.

Traumebehandlingssteder

DIGNITY – rehabilitering og behandling af traumatiserede flygtninge.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Indvandrermedicinsk Klinik – udredning og behandling af patienter med minoritetsbaggrund.

Henvisningen til klinikken sker gennem egen læge, speciallæge eller hospitalsafdelingen.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri – behandling af traumeramte flygtninge og andre personer med minoritetsbaggrund.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Oasis – behandling og rådgivning for traumatiserede flygtninge og deres pårørende.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Mere viden om traume og psykosocial rådgivningstelefon

Vil du have mere viden om nogle af de normale reaktioner der følger efter en voldsom oplevelse eksempelvis krig og flugt, kan du læse mere i denne pjece udgivet af Dansk Flygtningehjælp: 29-03-22-krig-og-flugt-folder_ukrainsk_web.pdf (drc.ngo)

Dansk Flygtningehjælp har også oprettet en landsdækkende psykosocial telefonlinje til dig med ukrainsk baggrund. Her kan du få råd og vejledning på dit modersmål om de svære spørgsmål du har omkring din situation eller dele din oplevelse af sorg og savn. Du kan også tale om, hvordan du som voksen kan støtte dine børn i den svære og udfordrende situation, de står i lige nu.

Se mere her: DRC | Psykosocial telefonlinje for ukrainere i Danmark

Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder rådgivning over telefon til dig, der har oplevet krig eller har været pårørende til mennesker der har oplevet krig på dit modersmål.

Du kan ringe på: 38 64 13 00 mandag til onsdag 9.00-16.00, torsdag 11.00-17.00 og fredag 9.00-15.00.

Læs mere her.

Eget ansvar og dialog

I Danmark vil du måske opleve, at du i højere grad end du er vant til, vil blive inddraget i din sundhed og behandling. Det kan eksempelvis være, at lægen nogle gange vil spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg. Det er vigtigt, at du stiller afklarende spørgsmål til den pågældende læge, hvis du er i tvivl om noget. Det er helt normalt at spørgsmål omkring din sundhed sker i tæt dialog med din læge.

Er der udskrevet regler om gaver eller korruption i det danske sundhedsvæsen?

I Danmark har alle lige adgang til sundhedsydelser. De fleste sundhedsydelser er gratis og du vil derfor ikke skulle betale for at modtage sundhedsydelser. Dit sundhedskort er din adgang til de ydelser der er gratis.

Hvor kan jeg indhente mere viden om det danske sundhedsvæsen?

Du kan få mere viden omkring det danske sundhedsvæsen her.

Du kan også få flere råd og læse om sundhed her.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til dig der har opholdstilladelse og bopæl i Danmark om nogle af dine rettigheder på sundhedsområdet. Pjecen findes på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Læs mere her.

Vælg dit sprog / Choose your language