Uddannelse for unge og voksne

Sprogskoler og danskundervisning

Din kommune skal som udgangspunkt tilbyde dig danskundervisning, senest 1 måned efter du har fået din opholdstilladelse. Men kommunen kan vælge at vente yderligere 3 måneder.

Du har mulighed for at modtage danskundervisning i op til 5 år og du har ret til maksimalt 15 timer om ugen. Der kan være særlige forhold i din situation der gør, at din danskundervisning bliver tilrettelagt anderledes. Det vil være din kommune, der sammen med dig laver en plan for dit undervisningsforløb.

Formålet med danskundervisningen er at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Din danskuddannelse kan foregå på en sprogskole. Den kan også foregå på en virksomhed. Undervisningen kan både foregå i dagtimerne, aften, weekend eller online.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1, 2 og 3. Alle tre uddannelser afsluttes med en danskprøve. Du vil blive inviteret til en samtale af den sprogskole du er tilknyttet, så de kan finde ud af, hvilke af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig.

Hvis du vil have mere information om danskuddannelserne kan du spørge din kommune eller læse mere her.

Uddannelsessystemets opbygning

Uddannelsessystemet i Danmark består af både et ordinært uddannelsessystem og et voksen- og efteruddannelsessystem.

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Ungdomsuddannelser – erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser

De mest typiske ungdomsuddannelser i Danmark er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Erhvervsuddannelserne tilbyder forløb, der kombinerer skole og praktikforløb. Erhvervsuddannelserne er ofte mere praktisk orienteret, hvor de gymnasialeuddannelser er mere boglige og teoretiske.

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan fx blive tømrer, salgsassistent, gartner eller sosu-hjælper.

For unge, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Du kan læse mere om de forskellige muligheder her.

Voksen– og efteruddannelse

Der er forskellige muligheder for dig, der er voksen og som ønsker at uddanne dig i Danmark.

·      Forberedende voksenundervisning (FVU),

·      Almen voksenuddannelse (AVU),

·      Højere forberedelseseksamen (HF),

·      Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU),

·      Integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Der kan være forskellige adgangskrav når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse. I nogen tilfælde vil kravet være, at du har bopæl eller arbejder i Danmark. I andre tilfælde vil skolen vurdere om du har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelse (IGU) har til formål at give dig kvalifikationer så du kan påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller få et arbejde i Danmark.

IGU-forløbet er målrettet dig, der er flygtning eller familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, og som har boet i Danmark i mindre end 10 år.

IGU-forløbet består af ansættelse i lønnet praktikstilling i en virksomhed i 2 år og skoleundervisning. Der er ingen optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav.

Hvis du vil vide mere om IGU-forløbet skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Videregående uddannelse

I Danmark har man mulighed for at tage en videregående uddannelse, når man har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Man kan tage videregående uddannelser her:

–       Universiteter

–       Professionshøjskoler

–       Kunstakademier

–       Erhvervsakademier

Læs om de videregående uddannelser her.

Uddannelsesstøtte

De fleste uddannelser er gratis i Danmark. Alle over 18 år har ret til SU – Statens Uddannelsesstøtte, mens man uddanner sig. Beløbet skal ikke betales tilbage. Læs mere om SU her.

Danskundervisning ude på virksomhederne

Mange sprogcentre tilbyder danskundervisning ude på virksomhederne, til udenlandske ansatte og til folk i praktik. Undervisningen er tilrettelagt så den passer til de specifikke behov både du og virksomheden har.

Hvis du har spørgsmål om, hvilke muligheder du har kan du spørge din kommune.

Vurdering af uddannelse og arbejdserfaring fra dit hjemland?

Har du en uddannelse fra dit hjemland, kan du søge om en vurdering af, hvad din uddannelse svarer til i Danmark. Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller Danmark, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Du kan læse mere om, hvordan du får vurderet og anerkendt udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language